Delprojekt

Start Kontakt

 

Rotröta
Föryngring
Gallring
Naturvård
Granskogsskötselmodell
Info och Web-bok

Granprogrammet är uppdelat i sex delprojekt. Dessutom finns ett antal externa projekt som personal på Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap arbetar i som behandlar frågor i ämnet Granskogsskötsel.

Delprojekten är:

bulletRotröta
bulletFöryngring
bulletSkadefri gallring
bulletNaturvård
bulletGranskogsskötselmodell
bulletInformation och Web-bok

Under respektive länk kan du läsa mer om varje enskilt delprojekt. Har du frågor om granprogrammet kan du vända dig till:


Norway spruce [picea abies (L.) Karst.]
Urban Nilsson

SLU, Inst. f. sydsvensk skogsforskn., Box 49, 230 53 Alnarp, SWEDEN
Tel: +46 (0) 40 415 000
Fax: +46 (0) 40 462325
Internet: Urban.Nilsson@ess.slu.se

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006