Föryngringsmodell

Start Uppåt Kontakt

 

Föryngrings- och ungskogsmodell

Överlevnad och tillväxt för planterade granar fram till fem år efter plantering skall simuleras med hjälp av en föryngringsmodell. Därefter skall en ungskogsmodell simulera enskilda träds utveckling upp till åtta meters beståndsmedelhöjd.

Föryngringsmodellen skall vara skötselorienterad, d.v.s. olika föryngringsåtgärder som markberedning, hyggesvila, skärm m.m. kommer att vara styrande variabler i modellen. Vidare kommer överlevnad och tillväxt för enskilda plantor påverkas av ståndort, årsmån och skador.

Ungskogsmodellen skall simulera enskilda plantor/träds utveckling. Variabler som ståndort, konkurrens från träd och buskar och årsmån skall påverka trädens tillväxt.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Urban Nilsson
SLU, Inst. f. sydsvensk skogsforskn., Box 49, 230 53 Alnarp, SWEDEN
Tel: +46 (0) 40 415 000
Fax: +46 (0) 40 462325
Internet: Urban.Nilsson@ess.slu.se

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006