Planerat arbete

Start Uppåt Kontakt

 

Planerat arbete

Arbetet kommer i huvudsak att bestå av tre delar För det första skall modellen till största delen bestå att redan framtagna komponenter. En given sådan komponent utgörs av befintliga produktionsmodeller. En del av arbetet kommer därför att bestå i att utveckla och omforma dessa komponenter så att de passar tillsammans. För det andra kommer en stor del av arbetet bestå i att utveckla själva strukturen i modellen. För det tredje måste en del centrala komponenter också tas fram inom projektet. Ett exempel på ett sådant arbete är att utveckla en mer operativ beståndsbeskrivning än den konventionella.

För att avgöra ett bestånds nuvarande och framtida värde krävs uppgifter som gör det möjligt att beräkna vilka och hur stora mängder av olika sortiment som kan avverkas. Det aktuella värdet kan fastställas genom ”aptering på rot”, men det är tidsödande och oftast inte menings­fullt. I stället kan man mäta kvalitetsbestämmande faktorer som grengrovlek förekomst av krökar, skador etc och använda sig av samband mellan dessa faktorer och sortimentsutfall. För närvarande finns inte sådana samband beräknade. I projektet bör det också utarbetas en metod för praktisk insamlande av data rörande virkeskvalitet och beräkning av ett kvalitets­index. Det bär även övervägas att inkorporera andra faktorer än kvaliteten i den utökade beståndsbeskrivningen.

 

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006