Information

Start Uppåt Kontakt

 

Informationsverksamhet

Informationsverksamhet är viktig dels för att föra ut nya resultat från forskarna till de enskilda skogsägarna, dels för utvecklingen av den enskilda forskaren. Institutionens informationsverksamhet om rotröta har varit omfattande framförallt till enskilda skogsägare både via populära publikationer och informationsdagar. Denna verksamhet skall fortsätta och gärna utvecklas i de nordligare delarna av landet. I programmet skrivs i tidigt skede en heltäckande bok som vänder sig till enskilda skogsägare, tjänstemän och särskilt intresserade, såsom studenter på våra skogsutbildningar. Boken skrivs givetvis på svenska.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:


Jonas Rönnberg
Tel: +46 (0) 40 415 000
Fax: +46 (0) 40 462325
SLU, Inst. f. sydsvensk skogsforskn., Box 49, 230 53 Alnarp, SWEDEN
Internet: Jonas.Ronnberg@ess.slu.se

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006