Web-bok

Start Kontakt

 

Web-boken om gran

Detta är en Web-bok om gran som kommer att byggas upp efterhand som Granprogrammet fortgår. En kortfattad beskrivning av innehållet i web-boken finns nedan. För att läsa web-boken i hela dess omfattning, krävs det att Acrobat Reader är installerad på datorn. Det är ett gratisprogram som går att ladda hem.

Get Acrobat Reader

Välkomna och se hur långt vi har kommit med dem.

Innehållsförteckning

OBS! Innehållsförteckningen nedan bör ses som en avsiktsförklaring över de avsnitt som kommer att publiceras i web-boken framöver. De avsnitt som hittills är publicerade är markerade med röd text och understrykning. Pdf-dokumentet kommer upp i ett eget fönster om du klickar på rubriken.

 1. Biologi

 2. bullet

  Granens biologi

 3. Historik

  bullet

  Granens historia i södra Sverige

  bullet

  Skötsel

 4. Biodiversitet

 5. bullet

  Granen och biodiversitet

 6. Produktion

 7. bullet

  Uthållig produktion

  bullet

  Genetik

  bullet

  Empiriska modeller

  bullet

  Statistik

  bullet

  Gödsling

  bullet

  Ungskogsgödsling
   

 8. Granskogsbruksmodell (DT)

  bullet

  Beskrivning av modellen

  bullet

  En föryngringsmodell

  bullet

  Modellering av snytbaggeskador

  bullet

  Modellering av frostskador

  bullet

  Modellering av rotröta

  bullet

  Tillväxt, kvalitet och ekonomi

 9. Skötsel och ekonomi

 10. bullet

  Föryngring

  bullet

  Plantproduktion

  bullet

  Röjning

  bullet

  Gallring

  bullet

  Alternativa skogsskötselmetoder

  bullet

  Ekonomi

 11. Skador

 12. bullet

  Rotröta

  bullet

  Snytbagge

  bullet

  Andra insekter

  bullet

  Storm

  bullet

  Vilt

  bullet

  Frost

  bullet

  Tekniska skador

  bullet

  Framtida klimat

  bullet

  Luftföroreningar

  bullet

  Kådflöde

 13. Virkes- och fiberkvalitet

 14. bullet

  Kvalitetsklassning av timmer

  bullet

  Fiberegenskaper

 15. Granens användning - virkesmarknaden

 16. Referenser

 17. bullet

  Rapporter i PDF-format

  bullet

  Publikationslista

 

Åter till sidans början

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006